Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie laat in een eenvoudig overzicht zien wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn die gegevens, waarmee u zich persoonlijk kunt identificeren. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming kunt u vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

 

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens van de beheerder kunt u vinden in het impressum van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden op de eerste plaats verzameld doordat u ze aan ons mededeelt. Daarbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden door onze IT-systemen automatisch verzameld als u de website bezoekt. Daarbij gaat het vooral om technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de pagina wordt opgeroepen). Het verzamelen van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis geïnformeerd te worden over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. U heeft daarnaast ook het recht om te eisen dat de gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Zowel hiervoor, als voor verdere vragen over het thema gegevensbescherming, kunt u altijd contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Verder heeft u het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

Analysetools en tools van derde partijen

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt met name met cookies en met zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet naar uw persoon worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. In deze privacyverklaring zullen we u informeren over de mogelijkheden die u heeft om bezwaar te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u zich persoonlijk kunt identificeren. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen er nadrukkelijk op, dat bij gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken kunnen optreden. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Informatie over de verantwoordelijke partij

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

mopack GmbH
Vogelsangstraße 26
72581 Dettingen

Telefoon: +49 (0)7123 9746-0
E-mail: info[at]mopack.de

 

Verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en de middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Herroepen van uw toestemming om gegevens te verwerken

Veel procedures voor het verwerken van gegevens zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekken wordt hierdoor niet beïnvloed.

 

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van schending van de privacywetgeving heeft de betrokkene het recht om zich te wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacywetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van het Bondsland waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u onder de volgende link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder verstuurt, te beschermen, wordt voor deze website een SSL- of TLS-versleuteling gebruikt. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen, doordat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan de afbeelding van het hangslotje in uw browserbalk.
Is de SSL- of TLS-versleuteling ingeschakeld, dan kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u altijd het recht om gratis geïnformeerd te worden over de van u opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. En, indien nodig, heeft u het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt hierover – en met andere vragen over het thema persoonsgegevens – op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in het impressum.

3. Verzamelen van gegevens op onze Website

Cookies

Op de internetpagina's wordt deels gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenoemde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij, bij uw volgende bezoek, uw browser herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en aangeven dat cookies alleen in individuele gevallen mogen worden toegestaan, cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen moeten worden uitgesloten, alsook dat cookies automatisch moeten worden verwijderd bij het afsluiten van de browser. Deactiveren van cookies kan ervoor zorgen dat de functionaliteit van deze website beperkt wordt.

Cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronisch communicatieproces of om aan u bepaalde, door u gewenste, functies te kunnen leveren (bijv. Winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, sub f AVG. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij het opslaan van cookies voor technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. In het geval dat andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden ze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden verzonden. Dit betreft:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is Art. 6, lid 1, sub f AVG. Dat staat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toe.

Contactformulier

Als ons via het contactformulier een aanvraag toestuurt, dan worden de gegevens die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld, inclusief uw contactgegevens, door ons opgeslagen om het verzoek te kunnen verwerken en om antwoord te kunnen geven op eventuele vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6, lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is daarvoor voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekken wordt hierdoor niet beïnvloed.

We bewaren de gegevens die u via het contactformulier aan ons heeft doorgegeven tot het moment dat u ons vraagt om ze te verwijderen, u uw toestemming voor opslag intrekt, of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

4. Analysetools en commerciële toepassing

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk is om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, sub f AVG. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel het aanbod op zijn website als zijn reclameactiviteiten te kunnen optimaliseren.

 

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google, binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voorafgaand aan verzending naar de VS, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan de beheerder van de website door te geven. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen, door dit via een instelling van uw browsersoftware aan te geven. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik kunt maken. Verder kunt u het doorgeven van door de cookies verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google, alsook de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen, door het downloaden en installeren van de browser plug-in, die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld, door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld, om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: Google Analytics uitschakelen

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Lead Inspector

Voor statistische analyse van de bezoekersactiviteiten, worden door ons, met inzet van de technologieën van Lead Inspector GmbH, gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen, voor marketingdoeleinden en voor het herkennen van webbezoekers. De technologie van Lead Inspector GmbH voert op basis van deze gegevens een adresdetectie uit, echter alleen in die gevallen waarin gegarandeerd is dat bezoeker een bedrijf is en geen individuele persoon. Hiervoor kunnen zogenoemde cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De bedrijfsgegevens, die door Lead Inspector GmbH worden verzameld, kunnen ook persoonsgegevens bevatten. Lead Inspector GmbH mag informatie, die tijdens bezoeken aan de websites is achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd, door het laatste nummerblok te wissen.

Tegen de toekomstige gegevensverzameling en -opslag door Lead Inspector GmbH met betrekking tot deze website kan op elk moment bezwaar worden gemaakt onder www.leadinspector.de/widerspruch.

5. Plugins en tools

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartenservice Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door het aanbieden van Google Maps wordt voor ons online-aanbod een aantrekkelijke omgeving gecreëerd en maken we het eenvoudiger om de plaatsen die we op de website vermelden te lokaliseren. Dit is een legitiem belang in overeenstemming met Art. 6, lid 1, sub f AVG

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. SOCIAL MEDIA

SOCIAL MEDIA PLUG-INS WITH SHARIFF

We do use plug-ins of social media networks on our website and its pages (e.g. Facebook, Twitter, XING und LinkedIn). As a rule, you will be able to recognise these plug-ins because of the respective social media logos that appear. To warrant the protection of data on our website, we use these plug-ins only in combination with the so-called „Shariff“ solution. This application prevents the plug-ins that have been integrated into our website from transferring data to the respective provider as soon as you enter our website. A direct connection to the provider's server shall not be established until you have activated the respective plug-in by clicking on the affiliated button (which indicates your consent). As soon as you activate the plug-in, the respective provider receives the information that you have visited our website with your IP address. If you are simultaneously logged into your respective social media account (e.g. Facebook), the respective provider will be able to allocate your visit to our website to your user account. The activation of the plug-in constitutes a declaration of consent as defined in Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR. You have the option to revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions.