FAQs

Het meest gebruikt is het mechanische recycleren. Hier worden kunststofavfallen van hetzelfde soort gereinigt, gemalen en gesmolten. Zo wordt nieuwe granulaat gewonnen (recyclaat). Belangrijk hier is nauwkeurig sorteren om een homogeen materiaal te winnen.  Bijzonder omslachtig is het chemische recycleren. Hier wordt de kunststofavfal in het vroegere toestand van ruwe olie te brengen. Sorteren is hier niet noodzakelijg.

Vereenvoudig gezegt is gerecycled materiaal kunststof die opgewerkt is en in het materiaalcyclus weer terecht komt. Zoals bij een nieuwe product wordt het gerecycled materiaal als granulaat gesmolten en via extrusie tot nieuwe kunststof verwerkt.

Hier maakt men verschil tussen post-consumer en post-industrial materiaal. Post-consumer = afval van huishoud, post-industrial = industrieel afval. Bij de post-industrial gerecycled materiaal bestaat een hoge standaard. Post-consumer gerecycled materiaal wordt meestal maar voor krimp- en fijnkrimpfolie gebruikt (in een kleine hoeveelheid).

JA! In tegenstelling tot papier kunnen kunststoffen bijna een oneindelijk aantaal keren gerecycled worden zonder aan kwaliteit te verliezen.